Skip to main content
x

दाभाडे, मुरलीधर नारायण

 

मुरलीधर नारायण दाभाडे यांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील चांदुर रेल्वे तालुक्यातील वायुबोध येथे झाला. ते स्वतः विज्ञान शाखेचे पदवीधर आहेत आणि दूरसंचार खात्यामध्ये ते अधिकारी पदावरून निवृत्त झाले आहेत. त्यांची चांदुर रेल्वे भागामध्ये वायुबोध येथे ४० हेक्टर शेती आहे. त्यांनी त्यापैकी २ हेक्टरमध्ये अंजिराची फळबाग लावली आहे. अंजीर उत्पादन करून अंजिरे विकण्याचा छंद त्यांनी जोपासला होता व त्यांनी अंजिरापासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाइन तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. विदर्भामध्ये अंजीर उत्पादन करणे, ही अपवादात्मक बाब आहे. या मानसिकतेला छेद देऊन त्यांनी अंजीर बाग फुलवण्याचे धाडस केले. विदर्भामध्ये अंजीर बाग फुलवणारे ते एकमेव बागायतदार आहेत. अंजीरापासून वाइन करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी जून २००९मध्ये अमेरिका व दुबई येथे जाऊन आंतरराष्ट्रीय वाइन प्रदर्शनीमध्ये भाग घेतलेला आहे. अंजिरापासून वाइन तयार करणे शेतीला पूरक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी वाइनचे नमुने पुणे येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना पाठवले आणि ती उत्कृष्ट असल्याचा अहवाल त्यांच्याकडून प्राप्त करून घेतला आहे.

- प्रा. प्रमोद देशमुख

 

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].