Skip to main content
x
धर्मपरंपरा

    दिंडोरी, नाशिक येथील अप्पाजी मोरे यांची

स्पृश्य समाजाच्या उद्धाराचा ध्यास घेऊन आयु

वनांची राजवट असलेल्या तत्कालीन परभणी नगरात

सिद्धारूढ स्वामी

शिव संप्रदाय, सिद्धयोगी, सत्पुरुष

   सिद्धप्पा म्हणजेच सिद्धारूढ स्वामी यांचा

      हाराष्ट्रातील पाच संप्रदायांपैकी दत्

   स्वामी विज्ञानानंद यांनी १९४२ च्या लढ्या

     ‘गुरुदेव सिद्धपीठ’ या गणेशपुरीतील स्वा

    स्वामी दासतीर्थ यांचा जन्म वर्धा जिल्ह्

    प्रल्हादबुवा सीताराम सुबंध यांची प्रमुख

Subscribe to धर्मपरंपरा