Skip to main content
x
रेखा नीळकंठ पटवर्धन,

 एम.ए. संस्कृत. संतवाडमयावर लेखन. उपाध्यक्ष, ‘श्रीरामचरितमानस प्रेमी मंडळ’. मानसमोती, वेदांतसार, अभंग रामायण ही पुस्तके प्रकाशित.