Skip to main content
x
प्रा. डॉ. नितीश नवसागरे

एल.एल.एम., भारतीय राज्यघटना या विषयावर पी.एच.डी.  लॉजर्नल्समधूनलेखन,‘अन्विक्षण’ या त्रैमासिकाचे संपादक,

प्राचार्य-मराठवाडामित्रमंडळाचे शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालय पुणे.