Skip to main content
x
शरच्चंद्र पानसे

एम.ए. (भाषाशास्त्र), एम.ए. (इतिहास) एल.एल.एम.

भारतीय स्टेट बँकेतून मुख्य व्यवस्थापक पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती.

शिल्पकार चरित्रकोश प्रकल्पातील न्यायपालिका खंडाचे संपादक