Skip to main content
x
Madhuri Apte

ललित कला केंद्र, पुणे येथील कथक नृत्य विषयात एम.ए. पदवी प्राप्त. भारतभर तसेच चीन, जपान, युरोप, अमेरिका या देशात कथक नृत्याचे सादरीकरण. ‘सिंगारमणी’ पुरस्काराने सन्मानित, सध्या पी.एचडी. साठी कार्यरत व ललित कला केंद्रात मानद गुरू, संगीत अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकाचे लेखन.

माधुरी आपटे