Skip to main content
x
Anuradha Garud

एम.ए. (इंग्रजी, संगीत) ‘कालाय तस्मै नम:’ या संगीत नाटकातील भूमिकेला महाराष्ट्र सरकारचे पारितोषिक प्राप्त, ‘तरंगनाद’ या पं. वि.रा. आठवले यांच्या पुस्तकाचा इंग्रजीत अनुवाद.

अनुराधा गरुड