Skip to main content
x
Madhuri Deshmukh

नर्तिका, नालंदा नृत्यकला महाविद्यालयातून एम.एफ.ए.ची पदवी प्राप्त व याच महाविद्यालयात नृत्याचे अध्यापन. मोहिनीअट्टम या नृत्यप्रकाराचे सादरीकरण.

माधुरी देशमुख