Skip to main content
x
Shriram Tamrakar

एम.ए., पीएच. डी., प्राचार्यपदावरून सेवानिवृत्त, नयी दुनिया, दै. भास्कर, स्वदेश या नियतकालिकांमध्ये विपुल लेखन, चित्रपटविषयक विपुल लेखन, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये ज्युरी म्हणून सहभागी.

श्रीराम ताम्रकर