Skip to main content
x
P D sardeshmukh

एम.ए., (इंग्लिश), आरंभी आयुर्विमा महामंडळात नोकरी व नंतर पालघर येथील सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयात अध्यापन. संतसाहित्याचा अभ्यास आणि प्रवचनकार.

डॉ. प्र.द. सरदेशमुख