Skip to main content
x
sunita lohokare

एम.ए.इंग्रजी साहित्य, पत्रकारीता पदवीका, पत्रकारीत क्षेत्रात गेली 15 वर्षे  कार्यरत. सध्या

दै.महाराष्ट्र टाईम्स उप संपादक म्हणून कार्यरत

सुनिता लोहोकरे