Skip to main content
x
Adwait Dharmadhikari

बी.एस्सी. (प्राणीशास्त्र), एम.ए. (इंग्रजी), (मराठी), १८ वर्षे फार्मास्युटिकल कंपनीत कार्यरत, पाच वर्षे स्वाध्याय महाविद्यालय येथे इंग्रजीचे प्राध्यापक; आकाशवाणी, वृत्तपत्रे, नियतकालिकांसाठी लेखन, मुलाखतवजा कार्यक्रम, ध्वनिमुद्रक संग्रहक.

अद्वैत धर्माधिकारी