Skip to main content
x
Bhalchandra Avdhut Naik

निवृत्त प्राध्यापक, व्हि.जे.टी.आय., वैदिक गणित व इतर विषयांवर लेखन, भाषणे. विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक.

भालचंद्र अवधूत नाईक