Skip to main content
x
Suhas Naik-Satam

पंचवीस वर्षे नेहरू तारांगण, मुंबई येथे कार्यरत. विविध खगोल कार्यक्रम निर्मित करण्यात सहभाग. तारांगणाच्या माध्यमातून व्याख्याने, चर्चासत्रे, स्पर्धाचे आयोजन. खगोलविषयक व्याख्याने व लेखन.

सुहास नाईक-साटम