Skip to main content
x
Mrinalini Sathe

 निवृत्त शालेय विज्ञान शिक्षिका. वर्तमानपत्रे, मासिके, आकाशवाणी, दूरदर्शन यांसाठी लेखन, संकल्पना कोश, हवा प्रदूषण यांसाठी पुस्तक लेखन. विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक.

मृणालिनी साठे