Skip to main content
x
प्राच्यविद्या

अकलूजकर, अशोक नरहर
अणे, माधव श्रीहरी
अन्सारी, झैनुद्दीन दाऊद
अभ्यंकर, काशीनाथशास्त्री वासुदेवशास्त्री
अभ्यंकर, काशीनाथशास्त्री वासुदेवशास्त्री
अभ्यंकर, वासुदेवशास्त्री महादेव
अभ्यंकर, वासुदेवशास्त्री महादेवभट्ट
अर्जुनवाडकर, कृष्ण श्रीनिवास
अर्जुनवाडकर, कृष्ण श्रीनिवास
आंबेडकर, भीमराव रामजी
आठवले, अनंत दामोदर
आठवले, अनंत दामोदर
आपटे, दत्तात्रय विष्णू
आपटे, वामन शिवराम
आपटे, वामन शिवराम
आळतेकर, अनंत सदाशिव
इंद्रजी, भगवानलाल
इंद्रजी, भगवानलाल
उटगीकर, नारायण बापूजी
उटगीरकर, नारायण बापुजी
उपाध्ये, आदिनाथ नेमीनाथ
ओतुरकर, राजाराम विनायक
ओतूरकर, राजाराम विनायक
कंगले, रमाकांत पंढरीनाथ
कंगले, रमाकांत पंढरीनाथ
कंटक, माधव रामचंद्र
कंटक, माधव रामचंद्र
कझिन, जेम्स हेन्री
कझिन्स, जेम्स हेन्री
कत्रे, सुमित्र मंगेश