Skip to main content
x
prachi chaudhari

एम.ए. (मराठी साहित्य), पीएच.डी., अनुवादक. महाराष्ट्र राज्य दर्शनिकेत लेखन. विविध शोधनिबंध प्रकाशित.  राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय परिषदांत सहभाग.

डॉ. प्राची मोहन चौधरी