Skip to main content
x

दृश्यकला

अवचट, सुभाष त्र्यंबक

आडारकर, विष्णु नामदेव

आडिवरेकर, गोपाळ शंकर

आर्डे, नागेश

आर्ते, मर्चंट काहिनी

इंगळे, महादेव भानाजी

इमारते, माधव प्रभाकर

कदम, संभाजी सोमाजी

कनोडिया, नयना

कांबळे, प्रमोद दत्तात्रेय

कामत, वासुदेव तारानाथ

कुलकर्णी, कृष्ण श्यामराव

कुलकर्णी, विष्णू सखाराम

कोलते, प्रभाकर महादेव

कोल्हटकर, गोविंद महादेव

खंबाटा, अरझन रूसी

खोना, लखमसी पदमसी

खोब्रागडे, अंबादास यू.

जोशी रघुनाथ कृष्ण

तेंडुलकर, मंगेश धोंडोपंत

धुरंधर, महादेव विश्वनाथ

धोंड, प्रल्हाद अनंत

नाईक, अनिल नरहरी

पटवर्धन, सुधीर मनोहर

पटेल, गीव्ह गुस्ताद

पदमसी, अकबर

परांजपे, रवी कृष्णाजी

पळशीकर, शंकर बळवंत

पालव, अच्युत रामचंद्र

फर्नांडिस, जॉन बास्पियन