Skip to main content
x

दृश्यकला

अवचट, सुभाष त्र्यंबक

आडारकर, विष्णु नामदेव

आडिवरेकर, गोपाळ शंकर

आर्डे, नागेश

इंगळे, महादेव भानाजी

इमारते, माधव प्रभाकर

कुलकर्णी, विष्णू सखाराम

कोलते, प्रभाकर महादेव

कोल्हटकर, गोविंद महादेव

खेडकर, बंडोपंत रखमाजी

खोना, लखमसी पदमसी

खोब्रागडे, अंबादास यू.

बडिगेर, देवाप्पा गुळाप्पा

रामपुरे, भगवान देवेंद्र

सर्मा, पी. एन.

सेठ, विजय नारायण