Skip to main content
x

दृश्यकला

अवचट, सुभाष त्र्यंबक

आडारकर, विष्णु नामदेव

आडिवरेकर, गोपाळ शंकर

आर्डे, नागेश

आर्ते, मर्चंट काहिनी

इंगळे, महादेव भानाजी

इमारते, माधव प्रभाकर

कदम, ज्योत्स्ना संभाजी

कदम, संभाजी सोमाजी

कनोडिया, नयना

कांबळे, प्रमोद दत्तात्रेय

कुलकर्णी, कृष्ण श्यामराव

कुलकर्णी, चंद्रमोहन वासुदेव

कुलकर्णी, विष्णू सखाराम

कोलते, प्रभाकर महादेव

कोल्हटकर, गोविंद महादेव

खंबाटा, अरझन रूसी

खेडकर, बंडोपंत रखमाजी

खोना, लखमसी पदमसी

खोब्रागडे, अंबादास यू.

गाडे, हरी अंबादास

जोशी रघुनाथ कृष्ण

तेंडुलकर, मंगेश धोंडोपंत

धुरंधर, महादेव विश्वनाथ

धोंड, प्रल्हाद अनंत

नाईक, अनिल नरहरी

पटवर्धन, सुधीर मनोहर

पटेल, गीव्ह गुस्ताद

पदमसी, अकबर

परांजपे, रवी कृष्णाजी