Skip to main content
x

शिक्षण

अकोलकर,गणेश विनायक

अक्षीकर, गोपाळ नारायण

अग्रवाल,गंगाप्रसाद बालाराम

आकेरकर, विजयप्रकाश नरहरी

आगाशे, मोरेश्वर नारायण

आपटे, पांडुरंग श्रीधर

आपटे, मनोहर दत्तात्रेय

इंदापूरकर, लक्ष्मण नरहर

इंदुलकर, राजन रघुनाथ

ओगले, माधवी मधुसूदन

कमळे, शिरेप्पा

कर्वे, धोंडो केशव

काळे, कृष्णाजी धोंडिबा

काळे, प्रल्हाद लक्ष्मण

कीर, भागोजी बाळाजी

कुंटे, रामचंद्र गोपाळ

कुंदनानी, खुशीराम एम.

कुलकर्णी, त्र्यंबक अप्पाजी

कुलकर्णी, मनोहर बाळकृष्ण

कुलकर्णी, रामचंद्र श्रीधर

कुलकर्णी, सखाराम धोंडिबा

केतकर, विष्णू गंगाधर

कोपरकर, गंगाधर नारायण

कौंडिण्य, मधुसूदन विष्णू

खैर, गजानन श्रीपत

गडेकर, चंद्रकांत गुंडप्पा

गाडे, वसंत विठ्ठल

गायकवाड, महादेव शाम

गावडे, प्रभाकर लक्ष्मण

गुणे, गंगाधरशास्त्री गोपाळ