Skip to main content
x
प्राच्यविद्या

वाटवे, केशव नारायण
अकलूजकर, अशोक नरहर
अणे, माधव श्रीहरी
अन्सारी, झैनुद्दीन दाऊद
अभ्यंकर, काशीनाथशास्त्री वासुदेवशास्त्री
अभ्यंकर, वासुदेवशास्त्री महादेव
अर्जुनवाडकर, कृष्ण श्रीनिवास
आंबेडकर, भीमराव रामजी
आठवले, अनंत दामोदर
आपटे, दत्तात्रय विष्णू
आपटे, वामन शिवराम
आळतेकर, अनंत सदाशिव
इंद्रजी, भगवानलाल
उटगीरकर, नारायण बापुजी
उपाध्ये, आदिनाथ नेमीनाथ
ओतुरकर, राजाराम विनायक
कंगले, रमाकांत पंढरीनाथ
कंटक, माधव रामचंद्र
कझिन्स, जेम्स हेन्री
कटरागड्डा पदय्या
कटरागड्डा, पदय्या
कत्रे, सुमित्र मंगेश
करंदीकर, जनार्दन सखाराम
करमरकर, रघुनाथ दामोदर
कर्झन, जॉर्ज नथॅनिएल
कर्वे, इरावती दिनकर
कलबुर्गी, मलेशाप्पा मडिवाळप्पा
कवीश्वर, दत्तात्रेय धुंडिराज
कवीश्‍वर, गजानन वासुदेव
कस्तुरे, यज्ञेश्वर माधव