Skip to main content
x
संपर्क

साप्ताहिक विवेक देवगिरी कार्यालय                                          साप्ताहिक विवेक पुणे कार्यालय

राज हाइट्स, पहिला मजला,                                                 विरेन्द्र हाइट्स, तिसरा मजला,                          
सी-विंग,फ्लॅट नं.१०१, एम.जी.एम. हॉस्पिटलसमोर,                         ५५७,सदाशिव पेठ, लक्ष्मी रोड, पुणे - ३०
सेवेन हील, संभाजीनगर [औरंगाबाद]                                       दूरध्वनी क्रमांक. ०२०-२४४८१३९२
दूरध्वनी क्र. ०२४०-२४८७७११                                 


प्रशासकीय कार्यालय, नवी मुंबई                                    साप्ताहिक विवेक,मुंबई कार्यालय

हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था, विवेक भवन [कृष्णा भवन],                     ५/१२, कामत औद्योगिक वसाहत,
१२वा मजला, प्लॉट क्र.४०, सेक्टर क्र.३०,                                    ३९६ स्वा. वीर सावरकर मार्ग,
सानपाडा[प] नवी मुंबई - ४०० ७०५                                        प्रभादेवी, मुंबई-२५
दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२७८१०२३५/३६                                       दूरध्वनी क्र.०२२-२४२२१४४०,०२२-२४२२५६३९

आपली प्रतिक्रिया