Skip to main content
x

चित्रपट

अथय्या, भानू सत्येंद्र

औंधकर, विष्णू हरी

कापडी, मुरलीधर

कामत, गजानन रामचंद्र

कुलकर्णी बाळकृष्ण

कुलकर्णी, अतुल सुधीर

कुलकर्णी, उमेश विनायक

कुलकर्णी, सुकन्या एकनाथ

कोंडके, विजय धोंडीराम

कोठारे, महेश अंबर

कोरगावकर दत्ता

खरे, संदीप दिलीप

गडकर, जयश्री गोविंद

गांधी लीला माणिकचंद

गोखले कमला रघुनाथ

घाणेकर, गिरीश गोविंद

घाणेकर, गोविंद ब

चव्हाण, उषा

चव्हाण, विजय कृष्णकुमार

दीक्षित, कृष्ण गंगाधर

देशमुख, रंजना

धुमाळ, अनंत

नायक, दत्ताराम बाबूराम

पटवर्धन, आनंद अच्युत

पेंढारकर, त्यागराज बाबूराव

पोतदार, आशा

बेर्डे, रुही लक्ष्मीकांत

बेर्डे, लक्ष्मीकांत पांडुरंग

भेंडे, प्रकाश गजानन

येवलेकर, सरला