Skip to main content
x

कृषी-पशुसंवर्धन

अजिंक्य, शरच्चंद्र मल्हार

अन्वीकर, कुमार गोविंद

अमीन, प्रभाकर वासुदेव

आकोटकर, रमेश रामचंद्र

आघारकर,शंकर पुरुषोत्तम

आजरेकर, एस. एल.

आपटे, अजित श्रीकांत

उमाळे, शंकर रामचंद्र

कद्रेकर, श्रीरंग भार्गव

कमते, इराप्पा अपण्णा

कराळे, जगन्नाथ तुळशीराम

कल्लुरकर, विनायक परबत

कळमकर, रामचंद्र जयकृष्ण

काठे, वासुदेव चिमणराव

कापगते, यादव महागाजी

कापसे, भगवान मारोत

काळे, नानासाहेब सोनाजी

काळे, नारायण मुरलीधर

काळे, श्यामकांत पंढरीनाथ

किर्लोस्कर, लक्ष्मण काशिनाथ

कुलकर्णी, मधुकर बबन

कैकिणी, अशोककुमार श्रीपाद

क्षीरसागर, एस. जी.

खंबाटा, एफ. एस.

खानखोजे, पांडुरंग सदाशिव

खुरोडी, दारा एन.

गांधी, सोहराब रुस्तम

गायकवाड, सुरेश जनार्दन

गुंजाटे, रामचंद्र तातोबा

गुप्ते, अनंत खंडेराव