Skip to main content
x

प्रशासन

उपासनी, शरद पांडुरंग

एकबोटे, माणिक श्रीकृष्ण

एडवर्ड्स, स्टीफन मेरिडिथ

एन. रघुनाथन

ओंबळे, तुकाराम गोपाळ

करंदीकर, प्रभाकर दत्तात्रेय

करकरे, हेमंत कमलाकर

कर्णिक, अशोक वसंत

कामटे, अशोक मारुतीराव

कामटे, नारायण मारुतीराव

काळे, शरद गंगाधर

कुलकर्णी, भुजंगराव आप्पाराव

कुलकर्णी, रमाकांत शेषगिरी

केळकर, विजय लक्ष्मण

खुरसाळे, नारायण विठ्ठल

खैरनार, गोविंद राघो

गवई, पद्माकर गणेश

गायकवाड, व्यंकट विश्वनाथ

गोखले, अशोक भालचंद्र

गोखले, केतन कमलाकर

गोखले, शरच्चंद्र दामोदर

गोगटे, माधव गणेश

गोडबोले, माधव दत्तात्रेय

चाफेकर, माधव लक्ष्मण

चितळे, माधव आत्माराम

चिन्मुळगुंद, पांडुरंग जयराव

चौबळ, विनायक वासुदेव

जोग, सूर्यकांत शंकर

जोसेफ, डॅनिअल ट्रेव्हेलिन

टाकळकर, वसंत देगुजी