Skip to main content
x
साहित्य

अत्रे, प्रल्हाद केशव
अभ्यंकर, कुसुम रामचंद्र
अमरशेख, मल्लिका
अर्जुनवाडकर, कृष्ण श्रीनिवास
अळतेकर, माधव दामोदर
अवचट, अनिल त्र्यंबक
आंबेडकर, भीमराव रामजी
आचवल, माधव भास्कर
आजगांवकर, जगन्नाथ रघुनाथ
आठल्ये, कृष्णाजी नारायण
आठवले, शांताराम गोविंद
आपटे, वासुदेव गोविंद
आपटे, हरी नारायण
आफळे, सुनीती जयंत
आष्टीकर, मधुकर रघुनाथ
इंगोले, डॉ. प्रतिमा पंजाबराव
इनामदार, नागनाथ संतराम
इनामदार, श्रीनिवास दिगंबर
इनामदार, हेमंत विष्णू
उजगरे, निरंजन हरिश्चंद्र
उजळंबकर, कृष्ण मुकुंद
ऊर्ध्वरेषे, प्रभाकर वामन
ओक, मनोहर शंकर
ओक, वामन दाजी
ओक, विनायक कोंडदेव
कणेकर, शिरीष
कदम, वीरसेन आनंदराव
करंदीकर, विनायक रामचंद्र
कर्णिक, मधू मंगेश
कर्वे, इरावती दिनकर