Skip to main content
x

प्राच्यविद्या

अकलूजकर, अशोक नरहर

अणे, माधव श्रीहरी

आंबेडकर, भीमराव रामजी

आपटे, दत्तात्रय विष्णू

इंद्रजी, भगवानलाल

कीर्तने, नीलकंठ जनार्दन

खरे, गणेश हरी

जीन्विजय, मुनी

दामले, मोरो केशव

देगलूरकर, गोरक्ष बंडामहाराज

देशमुख, पंजाबराव शामराव

नॉय, जेम्स हॅरी

शर्मा, ओगेटी परीक्षित

सांकलिया, हसमुख धीरजलाल