Skip to main content
x
Jayant Shridhar Erande

निवृत्त उपमहासंचालक, प्रसार भारती, आकाशवाणीसाठी कार्यक्रम निर्मिती, वर्तमानपत्रे-मासिके यांत लेख, पुस्तक लेखन, परिसंवाद-मेळावे यांचे आयोजन. ‘मराठी विज्ञान परिषद पत्रिके’च्या संपादक मंडळाचे सदस्य, विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक.

जयंत श्रीधर एरंडे