Skip to main content
x
Suchitra Sharad Tajane

एम. ए. संस्कृत, यूजीसी नेट (संस्कृत), बी.एड., साहाय्यक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, मुंबई विद्यापीठ. विविध अनियतकालिकांत प्रबंध प्रकाशित आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदांत सहभाग.

प्रा. सुचित्रा शरद ताजणे