Skip to main content
x
mohan pathak

विद्या प्रसारक मंडळाच्या बाळकृष्ण नाईक बांदोडकर विज्ञान महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल. दिशा मासिकाचे कार्यकारी संपादक होते. ‘ठाणे वैभव’ व ‘सन्मित्र’ या दैनिकांमध्ये विपुल लेखन.

प्रा. मोहन पाठक