Skip to main content
x
girish mandke

एम.ए. (इतिहास), मराठ्यांच्या इतिहासाचे अभ्यासक. मराठा इतिहास संग्रहालय, डेक्कन कॉलेज, पुणे येथे क्यूरेटर या पदावर कार्यरत.

डॉ. गिरीश दत्तात्रेय मांडके