Skip to main content
x
डॉ. कांचन मांडे,

एम..  पीएच.डी. (संस्कृत वेदान्त), राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक कार्यशाळांत व चर्चासत्रांत सहभाग. विविध विषयांवर लेखन प्रकाशित.