Skip to main content
x
धर्मपरंपरा

पाटणकर, श्रीपाद गणपत
पाटील, तुळजाजी विक्रम
पाटील-बेनाडीकर, सदाशिवराव लक्ष्मणराव
पारनेरकर, रामचंद्र प्रल्हाद
पिंपळगावकर, विठ्ठल अनंत
पुराणिक, विठाबाई श्रीधर
पै, वामनराव
फुले, जोतिबा गोविंदराव
बंकटस्वामी, महाराज
बाळ, दत्ता
बाळ, मालतीदेवी गणेश
बाळेकुंद्री, पंतमहाराज
बीडकर, रामानंद बळवंतराव
बेलसरे, केशव विष्णू
ब्रह्मचारी, अनंत महाराज
भावे, विनोबा नरहर
भोसले, मारुतीबुवा गणपती
मंगळवेढेकर, सीताराम महाराज
मणेरीकर, दत्तात्रेय गणेश
मराठे, नारायण सदाशिव
मसुरकर, विनायक
महाराज, मौनगिरी
महाराज, शंकर
मुळे, स्वयंज्योती महाराज
मेनन, बालकृष्ण
मोरे, खंडेराव अप्पाजी
मोरे, खंडेराव अप्पाजी
म्हात्रे, सावळाराम धागोजी
यरगट्टीकर, रामभाऊ अंताजी
राऊळ, श्रीकृष्ण गोपाळ