Skip to main content
x
Mahendra Damale

बी.एफ.ए. (पेंटिंग), एम. एफ.ए. (पोट्रेट) व भारतीय सौंदर्यशास्त्र या विषयातील मुंबई विद्यापीठाची पदविका प्राप्त.यांची मुंबई, चंदिगढ, उदयपुर येथे समूहप्रदर्शने झाली असून कलाविषयक लेखन केले आहे. ते विविध संस्थांशी संबंधित असून कला अध्यापन व कार्यशाळांचे आयोजन करतात.

महेंद्र दामले