Skip to main content
x
Pallavi Gadgil

एम.ए.मराठी, पत्रकारिता पदविका

पत्रकार-दूरदर्शन-आकाशवाणी, कालनिर्णय दिवाळीअंक,चरित्रकोश प्रकल्प, जनसंपर्क अधिकारी

पल्लवी गाडगीळ