Skip to main content
x
Jyoti Pradip Aphale

शिक्षण बी.एसस्सी , १८ इंग्रजी पुस्तकांचा मराठी अनुवाद 

'प्रदूषित धरती आणि आपण' या पुस्तकाचे लेखन 

कविता, कथा आणि स्फुटलेखन तसेच आकाशवाणीवर कथालेखन व सादरीकरण  

ज्योती प्रदीप आफळे