Skip to main content
x
Shailesh Malode

कार्यक्रम अधिकारी-आकाशवाणी, आकाशवाणीवर विज्ञान कार्यक्रमाची निर्मिती, मालिकांचे लेखन, वर्तमानपत्रे, मासिकांतून 800 लेख प्रसिद्ध. विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक. सूक्ष्म तंत्रज्ञानावर आधारित ‘अतिसूक्ष्म महाप्रचंड’  पुस्तक प्रकाशित.

शैलेश माळोदे