Skip to main content
x
Yashwant Deshmukh

जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टमधून कलाशिक्षण पूर्ण केले. त्यांना बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे बेंद्रे -हुसेन शिष्यवृत्ती  मिळाली. अनेक ठिकाणी त्यांची एकल व समूह प्रदर्शने झाली आहेत.

यशवंत देशमुख