Skip to main content
x
Govind Keshav Bhide

एम.एस्सी. (भौतिक); भाभा अणुसंशोधन केंद्रात संशोधन अधिकारी; भारत इलेक्ट्रॅानिक्स, पुणे येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

गोविंद केशव भिडे