Skip to main content
x
Anjali Madhav Parvate

एम.ए., पीएच.डी (संस्कृत), सहयोगी प्राध्यापक, किसानवीर कॉलेज, वाई. ११ पुस्तके प्रकाशित. दोन पुस्तकांना राज्य साहित्य पुरस्कार प्राप्त. तसेच एका पुस्तकाला कमल तांबे पुरस्कार व एका पुस्तकाला संत रामदास पुरस्कार मिळाला आहे.

डॉ. अंजली माधव पर्वते