Skip to main content
x
Sangeeta Barve

बी.ए.एम.एस., एम.ए. (मराठी); आहारतज्ज्ञ, साहित्यभूषण, (कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान); ‘मृगतृष्णा’, ‘दिवसाच्या वाटेवरून’ हे काव्यसंग्रह, तसेच बालसाहित्य प्रसिद्ध .

डॉ. संगीता राजीव बर्वे