Skip to main content
x
Nayana kaskhedikar

बी. एस.सी. (केमिस्ट्री), एम.सी.जे. आणि पी.एचडी (जर्नालिझम), मुक्त पत्रकार. संस्कार भारती, पश्चिम प्रांत साहित्य विधा प्रमुख म्हणून कार्यरत असून वृत्तपत्रांसाठी, मासिकांसाठी व विविध स्वयंसेवी संस्थांसाठी विविध कलाविषयक लेखन करतात.

डॉ. नयना कासखेडीकर