Skip to main content
x
 J.B. Kulkarni

विज्ञान विषयात रुची. विज्ञानविषयक लेखन. खास करून शंकर आबाजी भिसे यांच्या कार्यावर प्रामुख्याने लिखाण. डॉ. भिसे यांचे चरित्र प्रकाशित.

ज.बा. कुळकर्णी