Skip to main content
x
Joseph Tuskano

6 वर्षे वस्त्रोद्योगावर संशोधन, भारत पेट्रोलियममध्ये सध्या संशोधन, विकास आणि गुणवत्ता या क्षेत्रांत काम. विज्ञान लिखाण, पुस्तक लेखन. विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक.

जोसेफ तुस्कानो