Skip to main content
x
prakash joshi

विदर्भातील महापाषाणीय संस्कृती या विषयावर पुणे विद्यापीठातून पीएच.डी., एम.ए. (पुरातत्त्वशास्त्र).

पंचवीसहून अधिक उत्खननांत सहभाग व सहनिर्देशक (कहाली-ब्रह्मपुरी), ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ अॅन्शंट महाराष्ट्र थ्रू आर्किऑलॉजिकल एक्स्कॅव्हेशन्स’ या पुस्तकाचे संपादक व सहलेखक.

डॉ. प्रकाश जोशी