Skip to main content
x
kanchan Mande

एम.ए.  पीएच.डी. (संस्कृत वेदान्त), राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक कार्यशाळांत व चर्चासत्रांत सहभाग. विविध विषयांवर लेखन प्रकाशित.

डॉ. कांचन मांडे