Skip to main content
x
Yashwant Sadhu

एम.ए. (मराठी), बी.एड., पीएच.डी., मध्ययुगीन साहित्याची समीक्षा करणारे लेखसंग्रह - ‘गवाक्ष’, ‘मंथन’, ‘अन्वय’ प्रकाशित. ‘निळोबांची अभंगवाणी - आकलन व आस्वाद’ (मसाप पुरस्कार). ‘भावार्थ एकनाथी भागवत’, ‘अनुभवामृत भाष्य’, ‘सार्थ एकनाथी भारूड’ हे संपादित साहित्य.

डॉ. यशवंत साधू