Skip to main content
x
Dr. Aparna Jha

एम.ए., पीएच.डी. (भाषाशास्त्र), विविध बंगाली पुस्तकांचे मराठीत अनुवाद. जपान येथील कानाझावा विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक पदावर कार्य.

डॉ. अपर्णा झा