Skip to main content
x
 Mr. G.K. Bhide

निवृत्त संशोधक, भाभा अणुसंशोधन केंद्र, निवृत्त महाव्यवस्थापक, भारत इलेक्टॉनिक्स लि., फायबर ऑप्टिक्सवर पुस्तक प्रकाशित, प्रासंगिक लेखन. विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक.

श्री. गो.के. भिडे