Skip to main content
x
ॠता पराडकर,

भाषाशास्त्र या विषयातून पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन डेक्कन महाविद्यालय,  पुणे येथे भाषाशास्त्र विभागात पीएच.डी.वर कार्यरत.