Skip to main content
x

किणीकर, रघुनाथ रामचंद्र

लेखक, निर्माते

रामचंद्र रघुनाथ किणीकर यांनी नवयुग चित्रपट लि. या कंपनीत बिल्वमंगल’, ‘मोती पन्ना’, ‘भक्त पुंडलिकया चित्रपटांच्या कथा, पटकथा, संवाद व काही गाणीही लिहिली. नंतर त्यांनी धन्यवाद’, ‘ललतया चित्रपटांचे लेखनही केले. ललतहा एक तासाचा प्रायोगिक लघुपट होता. निर्माते होते पु.रा. भिडे. याशिवाय रॉय किणीकर यांनी ताई तेलीण’, ‘शिर्डीचे श्री साईबाबाआणि झाला महार पंढरीनाथया चित्रपटांच्या कथा, पटकथा व संवाद लिहिले. शिर्डीचे श्री साईबाबाया चित्रपटाचे ते निर्मातेही होते. १९५२-५४ या कालावधीत चित्रपट करताना अनेक आर्थिक, सामाजिक अडचणी आल्या. किणीकरांनी काही मित्रांच्या मदतीने व स्वतःच्या पैशांनी चित्रपटाची निर्मिती करायला सुरूवात केली. चित्रपट लांबत गेल्यामुळे सर्व मित्र भांडवलासहित बाजूला गेले, पण त्याही परिस्थितीत न डगमगता सर्व जबाबदारी घेऊन किणीकरांनी चित्रपट पूर्ण केला. चित्रपटाला १९५४ सालचा पहिल्या वर्षाचा राष्ट्रपती प्रशस्तीपत्रकाचा दुसरा पुरस्कार मिळाला. यानंतरच्या वर्षापासून राष्ट्रपती पदक दिले जाऊ लागले. त्यांनी अनेक लघुपटांचे लेखन केले.

- अनिल किणीकर

 

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].